Sintesi – Whiteboards #30

754

Autori: Alessandro Moscatelli e Anjeza Rama