Sintesi – Whiteboards #30

1005

Autori: Alessandro Moscatelli e Anjeza Rama